top of page
Barvení obočí

Obchodní podmínky

Název poskytovatele, adresa a IČO:

Jana Dvořáková, Zahradnického 2948, 58001 Havlíčkův Brod, tel. 777 677 939, e-mail: info@dvorakovajana.cz, IČO: 63568969

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb Jana Dvořáková Kosmetika & maderoterapie Havlíčkův Brod (nabízené služby naleznete na www.dvorakovajana.cz) a kupujícím poskytovaných služeb.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu služeb nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, nebo přes objednávkový systém) projevuje kupující svůj souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy:

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky,

e-mailem nebo přes objednávkový systém). Objednaný termín služby se stává závaznou objednávkou. U nových zákazníků může být požadován rezervační poplatek ve výši 50% hodnoty objednané služby, který se následně odečte při vyúčtování poskytnutých služeb. Pokud se však v objednaném termínu nedostavíte, tento rezervační poplatek propadá ve prospěch salonu.

Přeobjednání:

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, e-mailem nebo sms, nejpozději však 24 hodin před objednaným termínem služby.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem může Vám být účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku již nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod:

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vase ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán. 

Neomluvená, nebo pozdě omluvená nepřítomnost v čase objednané služby:

Pokud se na objednanou službu nedostavíte bez řádné omluvy, nebo s omluvou, kdy do vámi objednaného termínu služby zbývá méně než 24 hodin, bude Vám účtováno 50% objednané služby a při další objednávce může být vyžadován rezervační poplatek na služby v hodnotě 100% objednaných služeb. 

Dárkové poukazy:

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů.

Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby:

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

- zákazník trpí kontraindikacemi

- zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

- zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

- zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti:

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky:

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele www.dvorakovajana.cz. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH. Ve dnech pracovního volna a o svátcích může být naúčtován příplatek za poskytnuté služby ve výši 30%.

Prodej produktů:

Produkty mohou být zakoupeny v salonu, nebo přes webové stránky mých dodavatelů. Na dotaz Vám ráda zašlu slevový kód do e-shopu, pokud si budete chtít produkty sami objednat.

Produkty, které byly zakoupeny v salonu, lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

Ráda, při konzultaci, doporučím vhodné produkty. 

E-shop Wellu: https://giannag.wellu.eu (slevový kód na 10%) - na vyžádání (případně k dispozici na mých webových stránkách). Kosmetika s rybím lyofilizovaným kolagenem a biopeptidy, kolagenové nápoje, přírodní potravinové doplňky, probiotika, úprava tělesné hmotnosti. 

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2022.

bottom of page