top of page
Barvení obočí

Obchodní podmínky

Název poskytovatele, adresa a IČO:

Jana Dvořáková, Zahradnického 2948, 58001 Havlíčkův Brod, tel. 777 677 939, e-mail: info@dvorakovajana.cz, IČO: 63568969

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb Jana Dvořáková - mobilní kosmetické služby (nabízené služby naleznete na www.dvorakovajana.cz/cenik) a kupujícím poskytovaných služeb .

Provozovatel poskytuje mobilní kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu služeb nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, případně přes objednávkový systém, je-li k dispozici) projevuje kupující svůj souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy:

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem nebo případně přes objednávkový systém, je-li k dispozici). Objednaný termín služby se stává závaznou objednávkou. V případě cesty mimo HB může být požadován rezervační poplatek ve výši cestovného dle ceníku, který musí být uhrazen na bankovní účet provozovatele min. 3 dny před termínem objednané služby.  Tento rezervační poplatek bude odečten v konečném vyúčtování za poskytnuté služby. V případě zbytečné cesty, tj. pokud nebude objednavatel přítomen v místě, kde bylo domluveno poskytnutí kosmetických služeb, rezervační poplatek propadá.

Doprava:

Při cestě mimo kosmetický salón je účtován příplatek za dopravu. Po Havlíčkově Brodě se jedná o pevnou taxu dle ceníku. Při cestě mimo Havlíčkův Brod se počítá vždy pouze jedna cesta a to z místa bydliště kosmetičky (Havlíčkův Brod) do místa, kde budou kosmetické služby poskytnuty (většinou se jedná o místo bydliště nebo zaměstnání klienta). Výše účtovaného cestovného za jeden kilometr je uveden v ceníku.

Přeobjednání:

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, e-mailem nebo sms, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem může Vám být účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod:

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vase ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán. 

Neomluvená nepřítomnost v čase objednané služby

Pokud se na objednanou službu nedostavíte vůbec, bez řádné omluvy (respektive já pojedu k Vám a Vy nebudete v místě domluveného kosmetického ošetření), bude Vám účtováno 50% objednané služby + doprava dle ceníku a při další objednávce může být vyžadován rezervační poplatek na služby v hodnotě 50% objednaných služeb + dopravné.

 

Dárkové poukazy:

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů a na dopravné (cestovné si zákazník hradí mimo dárkový poukaz). Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby:

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

- zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

- zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

- zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

- zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti:

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

 

Ceníky:

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele www.dvorakovajana.cz/cenik . Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH. Ve dnech pracovního volna a o svátcích může být naúčtován příplatek za poskytnuté služby.

Prodej produktů:

Produkty neprodáváme, ale zboží si můžete zakoupit na uvedených e-shopech. Mé osobní poradenství je vám k dispozici. Ráda, po konzultaci, doporučím vhodné produkty. V případě kosmetického e-shopu mám pro vás slevový kupón, který je uveden na webových stránkách.

E-shop kosmetika: https://giannag.wellu.eu

E-shop přírodní doplňky stravy:  https://janadvorakova.myduolife.com/shop.html

E-shop CBD produkty: https://backoffice.imuni.eu//affiliate/giannag

 

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2022.

bottom of page